Anasayfa Uygun Pozisyonlar Ýrtibat Site Haritasý

Danýþmanlarýmýz

Ali Midilli

Clark University, Worcester, (USA)
Ekonomi ve Ýþletme Yüksek Lisans

Finansal Hizmetler, Endüstri, Ýnþaat & Taahhüt, Otomotiv, Petrol & Gaz, Yenilenebilir Enerji

Bülent Hasdemir

Robert Kolej, Boðaziçi Üniversitesi, Bsc. Endüstri Mühendisliði

Endüstri, Mühendislik Hizmetleri, Dayanýklý Tüketim, Hýzlý Tüketim, Kimya ve Saðlýk

 
Adress: Dogu Is Merkezi Kat: 10 Hakki Yeten Caddesi No: 15 Fulya , Besiktas Istanbul, Turkey.
Türkiye Ýþ Kurumun’un denetiminde 11.11.2010 tarihli 433 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. Ýþ arayanlardan hiçbir ad altýnda menfaat temin edilmez ve ücret alýnmaz.