Anasayfa Uygun Pozisyonlar İrtibat Site Haritası

30 Ülkeden 45 Beyin Avcısı İstanbul’da Buluştu... Beyin Avcıları Türk Profesyoneller Arıyor...

24 Mayıs 2011

Bookmark and Share

Dünya çapında yönetici arama ve değerlendirme kuruluşu olan INAC’ın Türkiye ortağı olan Msearch firması, 30 ülkeden 45 üst düzey yönetici arama ve değerlendirme danışmanını Türkiye’de ağırladı.  

 

‘Küresel Yetenek Göçü’ başlığıyla 23 Mayıs’ta Point Hotel’de gerçekleşen panelde, hızla gelişen Asya ülkelerinin sürekli artan nitelikli yönetici talebi ve Türkiye’nin bu süreçteki rolü ele alındı. Uluslararası yönetici arama ve değerlendirme kuruluşu INAC’ın Yönetim Kurulu Başkanı Remy Rodenhuis’ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 45 Beyin Avcısı, Türk profesyonellerin firmalar için popüler bir seçenek olduğunu söylediler. Kafa avcılarına göre, yeni gelişen bir pazarda uzmanlaşmış olan Türk profesyonellerin yeni koşullara kolay adapte olabilmeleri ana avantajları olarak görülüyor.

 

Panelde ayrıca Türkiye’deki 350 üst düzey yönetici ile yürütülen ‘Küresel Yetenek Göçü’ başlıklı anket çalışmasının da sonuçları değerlendirildi. Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin yeni ülke ve bölge yatırımı ya da kalifiye işgücüne yönelik talebi karşılama gibi kararlarına ilişkin trendlerin ve görüşlerin elde edilmesi amacını taşıyan anket çalışması konusunda beyin avcıları, Türk profesyonellerin yeni gelişen pazarlardaki boşluğu doldurabilecek yetenek ve tecrübeye sahip olduklarını belirttiler.

Msearch ün, ERA Araştırma Danışmanlığı firmasına, Mayıs ayı içinde yaptırmış olduğu anket sonuçları da katılımcılarla paylaşıldı. Bu ankette irdelenen 2 ana başlık yer alıyor. Birinci olarak, yeni coğrafyalara yatırım kararı alındıktan sonra, yönetici kaynakları arayışındaki tercihler ve beklentiler; ve ikinci olarak da yöneticilerin yeni bir coğrafyaya giderken önem verdikleri değerler ve beklentileri idi.

1)    İşe alım için arayış konusunda genel tercih yüzde 70 olarak, hem yabancı hemde yerel yöneticilerin bir arada olduğu bir yapı oldu. Bu yapı içinde de uluslararası firmalarda çalışmış olan yerel yöneticiler öncelikli tercih sebebi oldu. Orta kademe yönetici arayışlarında “kafa avcıları” kullanmak yüzde 27 gibi bir oranda tercih edilirken, üst düzey yönetici arayışlarında bu oran yüzde 61 çıktı. “Kafa avcısı” firma seçiminde yüzde 77 ile uluslararası bir network e bağlı, yerel bağımsız “kafa avcısı” firmaları tercih edildi. Bu tercih de baş faktörler; danışmanların tecrübesi, hizmet maliyeti ve bağlı olduğu uluslararası network ön plana çıktı.

2)    Türkiye de yerleşik bulunan yerel ve yabancı yöneticiler, coğrafya değiştirmek için beklentilerini ve tercihlerini belirtirken öne çıkan noktalar şunlar oldu: Kariyer gelişimi (%74) ve finansal kazanç (%53). Bir başka deyişle yöneticiler hem kariyerlerinde daha hızlı ilerlemek ve daha çok para kazanmak için yeni coğrafyalara gitmeye sıcak bakıyorlar. Tercih edilen coğrafyalar olarak Doğu Avrupa (%43), BDT (%27) ve Asya (%24) ön plana çıktı. Bu coğrafyalarda, tercih edilen şirket yapısı da yüzde 54 olarak büyük ve tanınmış kurumlar olarak çıktı. Konumlanacak coğrafya dağılımı merkez, bölge veya ülke olarak bir farklılık göstermedi. Bir başka deyişle, yöneticiler konumlanma konusunda esnek olabileceklerini gösterdi. İdeal çalışma süresi de,  yüzde 75 olarak, 3 ile 5 senesi olarak değerlendirildi.

Panele ev sahipliği yapan uzman yönetim danışmanlığı şirketi “Msearch INAC”ın kurucu başkanı Ali Midillili, anket sonuçlarını değerlendirirken ‘Türkiye iyi eğitimli, kolay adapte olabilen, kültürel geçmişe saygılı profesyonelleri ile hali hazırda bir yetenek havuzudur’ dedi.

35 farklı ülkeden 25 ayrı danışmanlık firmasından uzmanların katıldığı konferansta yer alan İsveçli firma “Pro Astri INAC” temsilcisi Yvonne Borg, “Özellikle Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi yeni gelişmekte olan pazarlar çoğaldıkça, Türk yöneticilere daha cok ihtiyacımız olacaktır. Ayrıca İsveçli firmaların yeni pazarlara girme amaçları deneyimli Türk uzman arayışlarını da arttıracaktır” dedi.

Artık Zaman Değişti…

Avusturya’dan katılan “Target Austria INAC” yönetim danışmanlığı şirket temsilcisi Gilles Huart: “Bir zamanlar uluslararası şirketler expatlarla farklı bölgelerdeki işlerini yürütürlerdi fakat artık bu tarih oldu’ dedi. Gelişen pazarlardaki yerel uzmanların öneminin altını çizen Huart, Türk profesyonellerinin bu işi doğuya açılan bölgeler de çok iyi yapabileceğini sözlerine ekledi.

Diğerleri için asla çözülemeyecek gibi görünen problemleri Türklerin her zaman yenilikçi çözümler bulmakta başarılı olduklarını vurgulayan Huart’a göre, gerek oynadıkları önemli rolle, gerekse stratejik konumundan ötürü Türkiye Yakın Doğu, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya’da uluslararası firmaların işe almada tercih edebilecekleri en iyi yönetici seçenek havuzu olma özelliği taşıyor.

Panel konuşmacılarından İpragaz SHV CEO’su Selim Şiper önümüzdeki 10 senede jenerasyonlar arasındaki, giderek artacak olan iletişimin ve iş yapma şeklinin farklılaşmasından doğacak olan sorunlara parmak bastı. Farklı değerler ve beklentilere sahip 50 yaşlarında ve bugün en üst düzeyde olan nesil ile 30’lu yaşlarında orta kademede yer alan ve buna ilaveten 20’li yaşlarda yeni iş hayatına atılan nesil ile yaşanacak iş yapma şekli ve yönetimsel farklılıkların önemli bir sorun olacağını söyledi. Ayrıca coğrafyalar arasındaki kültürel iş yapma ve iş davranışı konularında da ciddi sorunlar yaşanacağını, dolayısı ile her iki konuda uzman “jenerasyon ve kültür entegrasyonu” yöneticilerine ihtiyaç olacağını belirtti.

Hollanda Baş Konsolosu Onno Kervers, makro bir açıdan konuyu değerlendirirken, Türkiye ye gelecek olan yatırımların önemli sebeplerinden birinin Türkiye’nin nitelikli ve lisan bilen ve orta ve üst düzey yönetici havuzunun olduğunu belirtti. Yatırımların sadece yabancı yöneticilerle olamayacağını, mutlaka yerel yöneticilerin önemli bir rol oynamaları gerektiğini öne sürdü.

BSH CEO su Norbert Klein ise, BSH Türkiye de, tüm kademelerde, sadece 17 yabancı yönetici ile çalıştıklarını ve BSH’nın yatırım ve pazar payı göz önüne alındığında, bunun az bir rakam olduğunu söyledi. BDT gibi coğrafyalarda yerel yönetici arayışlarında çok zorlandıklarını, Türk ve Alman yöneticilerin artık buralara gitme konusunda istekli olmadıklarını ve bu yüzden sık sık “Beyin Avcıları” kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gürtin, 2001 senesinde CEO olarak atandığı Karadeniz İşbirliği ve Kalkınma Bankası’nda yaşamış olduğu kültürel ve uyum sağlama zorluklarını anlattı. 11 farklı ülkenin ortağı olduğu ve her ülkenin kendi kültürü ve iş yapma modeli ile yönetimde söz sahibi olmaya çalıştığı bir ortamda, yaşadığı zorlukları ve bunları nasıl çözdüğünü katılımcılar ile paylaştı. Bu tip durumlarda sürekli hibrid çözümler üretmenin ve kaliteli “Beyin Avcıları” ile çalışmanın öneminin altını çizdi.

Son konuşmacı olan Gras Savoye Willis CEO’su Nolwenn Allano önsezi, uyum sağlama becerileri ve esnekliğin, yeni bir coğrafyada bir üst düzey yöneticinin başarısının anahtarı olacağını belirtti. Buna ilaveten, kendini uluslararası şirket olarak konumlayan kurumların, farklı coğrafya ve kültürlerden gelen yöneticilere en üst düzeyde yetki vermesi gerektiğini ve özellikle yönetim kurulları içinde de farklı coğrafyadan gelen insanların bulunmasının önemini anlattı.

INAC Yönetim Kurulu Başkanı Remy Rodenhuis ise, yaptığı kapanış konuşmasında kültürel farklılıkların aşılmasının, küresel yetenek hareketliliğinin önünü açacağını belirtti. “Beyin Avcıları” için küresel bir yetenek havuzunun oluşturulmasının öneminin, önümüzdeki 10 sene için altını çizdi. Giderek artan lider ve ihtisas sahibi yetenek talebinin karşılanması için dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek yöneticilerin araştırılıp bulunmasının, “Uluslararası Beyin Acısı Network”lerin başarıları için ilk hedef olması gerektiğini belirtti.Diğer yazıları görmek için tıklayınız
 
Adress: Dogu Is Merkezi Kat: 10 Hakki Yeten Caddesi No: 15 Fulya , Besiktas Istanbul, Turkey.
Türkiye İş Kurumun’un denetiminde 11.11.2010 tarihli 433 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. İş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmez ve ücret alınmaz.