Anasayfa Uygun Pozisyonlar İrtibat Site Haritası

Kurumsal Liderlik: Önemli Bulgular ve Öneriler

05.11.2009 Bookmark and Share
Kurumsal liderlik de sözlü iletişimin önemi giderek artmaktadır. Ekonomik krizlerin sürekli yaşandığı bir iş dünyasında, şirketlerin paydaşları ile olan iletişimin sürekli, tutarlı, şeffaf, doğru ve güçlü olması gerekmektedir. İletişim becerilerinin şirketlerin liderlerinin kişiliklerine bağlı olduklarını göz ardı edilmemelidir. “İnsan ve sosyal odaklı” bir liderle, “görev ve mantık odaklı” bir liderin iletişimlerinde algılamanın farklı olacağının bilincinde olunmalıdır.

Sözlü ve sözlü olmayan iletişime ilaveten, liderler sosyal medyanın gücünü de iyi değerlendirmeliler. Sosyal medya mecrasının gücünü ve toplum içindeki rolünü ve etkisini, kurumsal iletişimin önemli bir parçası olduğu göz önüne alınarak, üst düzey yöneticiler ve liderler seçilmelidirler.

Doğruluk, dürüstlük, gerçekçilik ve otorite ve güven telkin etmek; üst düzey yöneticilerin en önemli özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece iletişim becerileri ile doğru olmayan bir mesajı doğru hale getiremeyeceğimiz için, şeffaflığın öneminin altını çizmek gerekir. Bu araştırmada ortaya çıkan en önemli liderlik özelliği: “Güvenilirlilik”tir. Güvenilir olmak, şeffaf olmadan olamayacak bir değerdir. Bu hem şaşırtıcı hem de rahatlacı bir tesbittir. Rahatlatıcı tarafı “güveninirliğin” önemli bir değer olarak ön plana çıkmasıdır; şaşırtıcı tarafı ise iş dünyasında buna önemli bir ihtiyacın olduğunun tesbitidir.

Giderek artan şeffaflık talepleri, yeni yasal düzenlemeler ve sayıları artan denetçiler, daha fazla denetim yaptırımları, şirketlerin üzerlerindeki sorumluluk alma ve hesap verme yükünü artırırken, doğru ve güçlü bir kurumsal iletişimin önemini de paralel olarak artmaktadır. Liderlerin bireysel değerleri ve fikirleri her zaman kurumsal değerler ve fikirlerle örtüşmeyebilir. Bunun sonucunda şirketlerin tüm paydaşları ile arasında oluşabilecek görüş ayrılıklarını asgariye indirmek ve tutarlı ve güvenilir bir iletişim mecrası oluşturmak için, üst düzey yönetici seçimlerinde sadece ölçülebilir iş yapma başarılarına odaklanmak yeterli olmayacaktır. Günümüzün liderleri ve lider adaylarının karakterleri ve değer sistematiğinin de mutlaka ölçülmesi gerekmektedir.

2009 krizinin ardından ortaya çıkan şaşırtıcı fakat ileriye dönük rahatlatıcı tablo budur!!!

Ali Midillili
msearch
Genel Müdür
 
Adress: Dogu Is Merkezi Kat: 10 Hakki Yeten Caddesi No: 15 Fulya , Besiktas Istanbul, Turkey.
Türkiye İş Kurumun’un denetiminde 11.11.2010 tarihli 433 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. İş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmez ve ücret alınmaz.