Anasayfa Uygun Pozisyonlar İrtibat Site Haritası

Msearch Hizmetleri

 Arama, Seçme, Yerleştirme

 • msearch
 • Orta ve üst düzey yönetici seçme, değerlendirme, yerleştirme ve “Yetenek Avcılığı”
 • msearchcv.com.tr
 • Genel İşe Alım ve Teknik ve İdari Personel arama ilanları
 • MBTI StepI and MBTI StepII
 • Etkin ekip yönetimi, işbirliği ve yetenek yönetimi konularına yönelik kişilik envanteri
 • Ön Çalışma
 • Pozisyon profili - Teklif - Ücret paketi - Arama stratejisi
 • Piyasa Araştırma
 • İlanlar - Veri tabanı taraması - Yetenek Avcılığı
 • Kısa Liste
 • Yetkinlik Temelli - Mülakatlar - Değerleme - Bireysel - Rapor - Müşteri ile tanıştırma
 • Teklif
 • Referans Kontrolü - Teklif paketi - İşe başlama takvimi
 • İş tanımı
 • Kişilik envanteri
 • Yetkinlikler
 • Kariyer planı
 • Maaş paketi
 • Başarı faktörleri
 • Arama stratejisi
 • Potansiyel kaynaklar
 • msearch’s veri tabanı
 • msearchcv.com.tr ilanları
 • Diğer webportalları
 • Gazete ilanları
 • Benchmarking ve “Yetenek Avcılığı”

 Mülakat & Değerlendirme

 • Yetkinlik temelli mülakat
 • Eğitim
 • Teknik ve İdari eğitimler
 • Çalışma deneyimi
 • Yetkinlikler
 • Güçlü ve gelişime açık yönler
 • Maaş beklentisi ve mevcut ücret seviyesi
 • Bilgi (fonksiyonel bilgiler ve geçmiş deneyim)
 • Beceriler (kurumsal ve yönetsel beceriler)
 • Davranış (uyum, kişilik özellikleri ve yetenekleri)
 • Adayın Yetkinlikleri
 • Pozisyonun gerektirdiği özellikler
 • Müşterinin kurumsal profili
 • Ön ÇalışmaGrubun genel yapısı - Yönetimin beklentisi - Performans kriterleri
 • Kişilik Envanterleri DISC II - MBTI
 • MülakatlarYapılandırılmış mülakat - Profesyonel fonksiyon - Analiz -MBTI
 • Proje RaporuBireysel raporlar - Yönetici özeti - Çözüm önerileri - Performans haritası
 • Diğer hizmetlerimizMBTI Seminerleri - 360 Derece

 MBTI ® Hakkında

MBTI® İsviçreli psikolog Carl G. Jung’ ın tercihler Teorisinin günlük yaşama uygulanması amacıyla geliştirilmiş bir değerlendirme sistemidir. Amacı belli konulardaki kişisel farklılıkların anlaşılması ve bu farklılıkların iş ve özel yaşamda başarılı ilişkiler kurmak ve geliştirmek için pratik yöntemlerle kullanılmasını sağlamaktır. MBTI® tüm dünyada 16 farklı dilde kurumlara:
 • Personel ve ekip performansının arttırılması
 • Liderlik gelişimi ve ileri yönetim teknikleri
 • İş yeri çatışmalarını azaltılması
 • Gelişmiş iletişim teknikleri ve stres yönetimi

konularında yardımcı olmaktadır. Bunu yaparken ilgili personel ya da ekibin:
 • Çalışan olarak kuruma katkısını
 • İletişim kurma
 • Problem çözme
 • Karar verme
 • Değişim yönetimi
ile ilgili olarak çalışma tarzının saptanıp güçlendirilmesini hedefler. Ayrıca gelişime açık noktaların tanımlanması ve bu konularda strateji ve yöntem saptayarak gelişim ve başarı sağlanmasına odaklanır.
MBTI® kavramları insanları sınırlamak, etiketlemek veya yargılamak için değil gelişimlerini hızlandırmak, iletişim becerileri ve verimliliklerini iyileştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Odak noktası doğuştan gelen tercihler ve sonradan edinilmiş davranışlar arasındaki uyumu sağlamaya çalışmaktır. Kişisel farklılıkların yapıcı kullanımını temel aldığı için kurumlarda çalışanların kendilerini ve başkalarını daha iyi anlayıp takdir etmeleri ve sorunları daha sağlıklı yaklaşımlarla çözmelerine yardımcı olur.
Müşterilerimiz, bu metodolojiyi:
 • İnsan kaynaklarından maksimum fayda sağlamak
 • Çalışanların doğal yeteneklerinden faydalanmak
 • Ekip çalışmalarını iyileştirmek
 • Liderlik tarzlarından kaynaklanan farklılıkları anlamak ve kullanmak
 • Kurum içi ve kurum dışı iletişimin kalitesini arttırmak
 • Çalışanların kariyer planlamasında yardımcı olmak ve koçluk yapmak
 • Çatışmaları azaltmak
 • Eğitim aktivitelerini saptamak
 • Kurumun yaratıcılık, zaman ve stres yönetimi konularında etkinliğini arttırmak amacıyla başarıyla kullanmaktadırlar.

MBTI® danışmanlığını 2006 senesinden beri Türkiye’de başarıyla uygulayan msearch, yönetim kaynakları geliştirme süreçlerinde müşterilerine çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Çeşitli kurumlarda bulunan 400’ün üzerinde yöneticinin değerlendirmesini yapmış olan msearch, MBTI® sertifikalı eğitmen ve danışmanları bünyesinde bulundurmaktadır.

 MBTI® Danışmanlık

The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Dünyada en saygın kabul edilen kişilik envanteri olarak, çok ulusu şirketler başta olmak üzere pek çok firmada kurumsal gelişim programlarının ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmaktadır. MBTI iletişim başta olmak üzere çalışanların ekip çalışması, liderlik ve çatışma yöntemi konularında yetkinliklerinin gelişimine yardımcı olunmaktadır.

MBTI danışmanlığı ile msearch, kurumların insan kaynakları projelerine destek vermektedir.
 • Bireysel ve ekip performasının yükselmesi,
 • Yetenek havuzu yönetimi,
 • Liderlik gelişimi,
 • Çatışma yöntemi,
 • İetişim becerileri.
Rana Beyaz MBTI uygulamalarında Msearch çözüm ortağıdır.
MBTI® and Myers-Briggs Type Indicator®
ABD ve diğer ülkelerde
 
Adress: Dogu Is Merkezi Kat: 10 Hakki Yeten Caddesi No: 15 Fulya , Besiktas Istanbul, Turkey.
Türkiye İş Kurumun’un denetiminde 11.11.2010 tarihli 433 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. İş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmez ve ücret alınmaz.